Zespół Redakcyjny

Redaktor Naczelny
Mirosław Lenart

Zastępca Redaktora Naczelnego
Marcin Ociepa

Sekretarz Redakcji
Arkadiusz Jasiński

Rada Naukowa
prof. dr hab. Jerzy Brzozowski (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
prof. dr hab. Jan Krasicki (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
dr hab. Romuald Piekarski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
prof. Gianpaolo Romanato (Uniwersytet Padewski)
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Wydawcy
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych HORYZONTY
Wydawnictwo Adam Marszałek