Spis Recenzentów

2017
dr hab. Marek Białokur (Uniwersytet Opolski)
dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Joanna Krupowicz, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Dariusz Nawrot, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Halina Powęska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 

2016
dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Bogusława Burda, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
dr Sylwia Konarska-Zimnicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

recenzenci